5. 10. 2014

Pokud někdo z občanů čte v posledních čtyřech letech pravidelně úvodník v Novojičínském zpravodaji, tak musí nabýt dojmu, že současné vedení města a celá koalice je přímo geniální, vše se jí podařilo, nikdy nepochybila, má vynikající personální politiku, jsou prostě bezchybní. Jinak řečeno Novojičínský zpravodaj se stal do značné míry hlásnou troubou současného vedení radnice.

Podíváme-li se však na uplynulé volební období podrobněji, tak mi ta pozitiva ani zdaleka takto nevycházejí. Připomeňme si, že v Novém Jičíně vznikla po volbách na podzim roku 2010 velmi podivná koalice (ČSSD, KSČM, SNK a TOP 09), která v ČR snad nemá obdoby. Nejpravicovější strana u nás, alespoň se tak navenek zpravidla deklaruje, TOP 09 – tedy její dva zvolení zástupci – se přidali k levicových stranám a to přesto, že „přirozený koaliční partner“, pravicová ODS, poměrně výrazně tyto volby vyhrála. Tento krok nepochopilo ani samotné vedení TOP 09 a novojičínskou buňku TOP 09 rozpustilo.

Ke koalici byla přizvána i Strana zelených, tuto nabídku jsme však neakceptovali z řady důvodů. Především proto, že předvolební kampaň vedená hlavními aktéry této koalice byla postavená na lživých argumentech a řadě polopravd. To již samo o sobě mi osobně zabraňovalo v možné spolupráci. Jediné, co je v této situaci pochopitelné, nikoliv dle mého soudu akceptovatelné, je obrovská frustrace části členů této koalice z dlouhých let v opozici. Chtěli za každou cenu vládnout. Přiznávám, že být v opozici totiž vůbec není jednoduché.

Nové vedení a jejich blízcí se především dlouhou dobu snažili vyhledat nějaké kostlivce ve skříních a obvinit bývalou koalici, věnovali tomu mnoho času a energie. Nic takového se však nepodařilo, ani nemohlo. Téměř celé volební období se učili vládnout a dalo se s úsměvem nebo s rozmrzelostí přihlížet mnohdy nepřipraveným a chaotickým jednáním zastupitelstva. Kritizovaného 3. místostarostu nahradili uvolněným radním, což de-facto jedno jest. Později zjistili, že se jim tento radní příliš nesedí a tak, ejhle, vyhrál výběrové řízení na ředitele TS města Nový Jičín. Údajně předložil bezkonkurenční projektový záměr jak dále naložit s touto městskou organizací. Později vedení zjistilo, že ani tento personální krok nebyl moc pozitivní a tak ho odvolalo, dosadilo nového ředitele a světe div se, najednou se jim hodil ten, kterého předtím odvolali.

O personálních otázkách by se dalo asi hovořit, či psát dlouze, nicméně omezím se pouze na konstatování, že kdo nebyl pojat jako stoprocentně oddaný, či měl nějaké vazby na minulé vedení, byl odejít. To může mít samozřejmě do značné míry svou logiku, každý kdo řídí, chce mít kolem sebe „své“ lidi, nicméně měl by přijímat alespoň ty stejně schopné a pracovité.

Současné vedení města se chlubí celou řadou investic realizovaných v tomto volebním období, nikde jsem však nezaregistroval, že by konstatovali, že většina investic byla projekčně i finančně zajištěna již v předchozím volebním období. Jen namátkou: rozsáhlá kanalizace, nové návštěvnické středisko, nový sběrný dvůr, regenerace sídlišť, či slavnostně otevíraná část Lesoparku Skalky. Nikde ani slovo tom, že dostali město s 80 milionovou finanční rezervou.

Stávající koalici bezesporu prospěl nový daňový systém, který je postaven ve prospěch menších měst a pokud se nemýlím, tak tento počin zavedla ještě pravicová Nečasova vláda nebo nový loterijní zákon. Zaznamenal jsem také celou řadu populistických akcí, většinu kroků této koalice bude však možné zhodnotit až s odstupem času.

To, že přichází nový investor do průmyslové zóny je potřeba spojovat také s tím, že HDP roste, a že už ČR a Evropa nejsou v recesi.

Pozitivně musím ohodnotit snahu o oživení náměstí, už ale ne o jeho údržbu. Ani jednou jsem nezaznamenal v akci čistící stroj, který byl pro tento účel zakoupen. Nejsem sice zase tak často na náměstí, ale stav některých zákoutí spíše odpovídá tomu, že stroj stál dobře zagarážovaný.

Z hlediska životního prostředí jsem žádnou negativní změnu nezaregistroval, až na betonové parkoviště u Intersparu, které zeje z velké částí prázdnotou. Pořád si myslím, že se to dalo projekčně řešit jinak, se zakomponovanou funkční zelení, ne pouze s betonovými truhlíky.

Petr Orel, předseda ZO Strany zelených v Novém Jičíně (orel@csopnj.cz), 4.10.2014

FACEBOOK