23. 8. 2022

Nový Jičín poprvé v historii obdržel keramickou popelnici za to, že nejlépe ze všech měst v Moravskoslezském kraji třídí odpad na jednotlivé využitelné složky, má nejlepší výtěžnost v kilogramech na jednoho obyvatele a také dobrou dostupnost sběrné sítě pro obyvatele města. Navíc jsme získali i keramické sluchátko za nejlepší třídění elektroodpadu. Za obě umístění jsme obdrželi certifikáty na celkem 60 000 Kč.

Pro nás je to obrovská pocta a potvrzení, že jdeme v třídění odpadu správnou cestou. Začali jsme tím, že jsme si v roce 2020 zpracovali Fyzickou analýzu odpadu, z níž jsme zjistili, kolik využitelných složek ve směsném odpadu je, a na ty nejvíce zastoupené se postupně soustředíme. V posledních letech jsme tak zavedli třídění kovů a olejů, rozšířili sběr bioodpadů a nejnověji také sběr gastroodpadů. Daří se nám také rozšiřovat místa pro sběr plastů, papíru a skla, nově i mimo zástavbu (například Skalky nebo Čerťák). A jako nejnovější krok jsme spustili REUSE centrum.

Související odkazy:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist