19. 11. 2022

Milí přátelé,

dovolte mi pár vět na vysvětlenou mého rozhodnutí vzdát se postu zastupitele města Nového Jičína. Začnu Senátem, který s tímto úzce souvisí. Do obhajoby mandátu senátora jsem se určitě nehrnul bez rozmyšlení, několik měsíců jsem to zvažoval, konzultoval s rodinou, přáteli. Nakonec malinko převážilo „jít do toho“. Rozhodující byl pro mne v této souvislosti apel a podpora některých osobností, kterých si nesmírně vážím. Za svou prací v Senátu si stojím, poctivě jsem si odpracoval šest let v senátním Výboru pro záležitosti Evropské unie. Snažil jsem se, aby Senát zaujímal k materiálům postoupeným z Evropské komise vyvážená a objektivní stanoviska. Mnohdy to nebylo jednoduché, témata dotýkající se životního prostředí a zemědělství, tedy oblast, kterou jsem měl na starosti, byla často velmi třaskavá a vyvolávala nemalé vášně a dlouhé diskuse. Jako příklad bych uvedl projednávání Zeleného údělu pro Evropu, tedy Green Deal, či materiály týkající se Společné zemědělské politiky na nové finanční období. Bylo složité vybalancovat usnesení Senátu tak, aby prošla jak jednáním výboru, tak následně plénem, ne vždy se mi to podařilo. Nicméně ve většině případů jsem byl vnitřně spokojený a přesvědčený o tom, že jsem udělal maximum pro zelenou politiku. Pro politiku, která myslí na budoucnost našich dětí a vnoučat, pro politiku která má úctu k lidem a pokoru k přírodě.

Na druhou stranu se mé „pražské angažmá“ začalo poměrně výrazně odrážet v mém zdravotním stavu, neustálé cestování a především stres, ten mi dával v posledních měsících hodně zabrat. Svůj neúspěch beru s velkou pokorou, ale na druhou stranu nezastírám, že jsem velmi zklamaný z výsledku senátních voleb jako takových. Problematika ochrany životního prostředí ustoupí dle mého soudu výrazně do pozadí a to považuji za poměrně fatální chybu. 

Co se týká komunálních voleb, tak jsem určitě měl zájem naši kandidátku Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN podpořit a snad se tak stalo. Nicméně jsem se chtěl plně soustředit, a také jsem tak činil, na volby senátní. Nový Jičín mi leží na srdci, ale nepatřím mezi ty politiky, kteří hravě zvládnou dvě – tři veřejné funkce a ještě mají civilní zaměstnání. Na mém rozhodnutí vzdát se mandátu zastupitele měl jen nepatrný vliv neúspěch v senátních volbách. Rozhodující pro tuto volbu bylo, že cítím vnitřní potřebu a povinnost se plně soustředit na svou práci v ochraně přírody, na projekty a aktivity v Záchranné stanici a Domu přírody Poodří v Bartošovicích, ve kterých vidím smysl. Všichni, kdo mě znají, také ví, že jsem nikdy neodešel od své práce v tomto zařízení, které jsem dlouhá léta budoval. Jako svůj prioritní úkol beru, v tomto pro nevládní ekologické organizace velmi složitém a nelehkém období, stanici podržet, zajistit její další provoz a pokusit se o její revitalizaci a dobudování.

V komunální politice jsem od konce roku 1989. Snažil sem se pracovat ve prospěch svých sousedů, ve prospěch obyvatel Nového Jičína, s cílem, aby Nový Jičín byl příjemným místem pro život. Za tu dlouhou dobu přijde určité vyhoření a musím konstatovat, že k tomuto mému konečnému rozhodnutí určitě také výrazně přispěla nepříjemná atmosféra posledních jednání zastupitelstva. Také přiznávám, že s některými zvolenými zastupiteli a především jednou zastupitelkou, nemusím trávit čas v jedné zasedací místnosti. Už to prostě nemám zapotřebí, naopak mentálně vnímám potřebu si od politiky odpočinout a věnovat se práci, která mne naplňuje.

Velmi se omlouvám těm, které jsem svým rozhodnutím zklamal.  

Ze Strany zelených určitě neodcházím, dle časových možností budu dále aktivní a v případě potřeby jsem k dispozici radou či jinak.

Petr Orel

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist