6. 3. 2019

V posledních několika týdnech se rozhořela diskuze ohledně možného zastavení stavby psího útulku vedle areálu VOP v Bludovicích v Novém Jičíně, což je pro Zelené s podporou TOP 09, SNK-ED a STAN obzvláště citlivé téma, protože stavbu v minulé koalici podporovali. Ke komplikacím došlo kvůli zjištěné existenci střelnice ve vedlejším areálu VOP, o níž na městském úřadě nebyly informace a město se o ní dozvědělo až díky dopisu, který od VOP obdržel 4 dny po zahájení stavby útulku tehdejší starosta Jaroslav Dvořák. 

Poté, co nová rada 18.12. potvrdila, že stavba pokračuje, přišlo 2.1. odborné vyjádření Krajské veterinární správy, ve kterém deklaruje, že na základě nově zjištěných skutečností nevydá souhlasné stanovisko s kolaudací. Na základě této informace rozhodla Rada města a posléze i zastupitelstvo 26 hlasy z 27 přítomných o dohodě se zhotovitelem o zastavení stavby. Dobře o celé kauze vypovídá část záznamu ze zastupitelstva, kterou najdete v odkazech níže, a také naše tisková zpráva.

Kolem celého tématu se také vyrojilo spousta dohadů a otázek, přinášíme proto pro lepší pochopení vývoje celé kauzy přehled zásadních mezníků:

 • 2013 – Z Kopřivnice, kde město Nový Jičín využívá kotce tamního útulku pro umisťování psů, přicházejí signály, že Novému Jičínu neprodlouží smlouvu a město tak bude muset hledat nového smluvního partnera,případně lokalitu pro stavbu vlastního útulku,
 • 9.9.2013 – Zastupitelstvo města, potažmo tehdejší koalice ČSSD/SNK-ED/KSČM, schvaluje výkup části pozemku od státního podniku VOP CZ,s.p. za 209 000 Kč z důvodu realizace akce Výstavba psího útulku,
 • 2014-2018 – Projekt si přisvojila i nová koalice po volbách v roce 2014 ve složení ČSSD/KDU-ČSL/SZ (od roku 2016 jen ČSSD/SZ); dohled nad realizací projektu má na starosti tehdejší starosta PhDr. Jaroslav Dvořák,
 • 2014-2018 – Probíhají projekční práce a povolovací úkony(kvůli sporům s majiteli vedlejšího pozemku, budovy bývalého zdravotního střediska, je potřeba doplnit i protihlukovou stěnu, která stavbu výrazně prodraží na 8 890 000 Kč bez DPH),
 • 22.8.2018 – Podepsána smlouva o dílo na stavbu psího útulku mezi Městem Nový Jičín, zastoupeném starostou PhDr. Jaroslavem Dvořákem,
 • 10.9.2018 – Firmě VYKI TOOLS byla předána stavba,
 • 14.9.2018 – Starostovi města bylo vedoucím Odboru technického a investičního rozvoje VOP CZ, s.p. zasláno upozornění, že v blízkosti budoucího útulku pro psy byla povolena kolaudačním rozhodnutím vojenského stavebního úřadu Olomouc ze dne 02.05.1994 střelnice, o níž město nevědělo, neboť nebyla několik let používána,
 • 26.10.2018 – Po dohodě se zhotovitelem byly pozastaveny práce nadíle do doby provedení orientačního měření úrovně impulsního hluku při střelbě,
 • 05.12.2018 Krajské hygienické stanici a Krajské veterinární správě (KVS) byla Odborem majetku a investic zaslána žádost o odborné vyjádření ve věci závazného stanoviska, které by mělo být vydáno v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu, a to s ohledem na případný vliv blízké střelnice a skladu výbušnin na provoz útulku,
 • 18.12.2018 – Rada města vzala na vědomí, že na základě dostupných informací městu Nový Jičín nevzniká právní nárok na přerušení (pozastavení)stavby a deklarovala, že projekt výstavby útulku pro psy pokračuje dle smlouvy,
 • 2.1.2019 – Město obdrželo odborné vyjádření, v němž KVS mimo jiné uvádí, že s ohledem na nové skutečnosti považuje umístění stavby útulku pro psy na uvedeném místě za nevhodné a že kladné stanovisko ke kolaudaci stavby nevydá.

Poslední bod znamenal zlom v celém vývoji. Bez kladného stanoviska by nebylo možné stavbu zkolaudovat a poté, co proběhlo jednání s KVS, zda si za svým vyjádřením stojí a ta to potvrdila. Zastupitelstvo následně 4.3.2019 odhlasovalo počtem 26 hlasů z 27 přítomných dohodu se zhotovitelem o zastavení stavby útulku, aby se tak minimalizovaly ztráty.S Kopřivnicí je momentálně uzavřena smlouva až do roku 2027 a oproti roku 2013 o spolupráci s Novým Jičínem stojí.

Tisková zpráva ZO SZ Nový Jičín, 6.3.2019

Přílohy:

Diskuze o psím útulku na zastupitelstvu 4.3.2019:

<!-- document.write('TOPlist'); //-->TOPlist